1ra Jornada de desenvolupament de la diversitat cultural a l’aula.

Alzira, 17 de maig de 2019

Conclusions:

  • L’Índex d’Integració Escolar calculat per PISA corrobora que la Comunitat Valenciana és la quarta amb l’índex més baix, només superior a Catalunya, Galícia i Balears, que ocupen les últimes posicions.
  • La diversitat cultural no ha de ser vista com una amenaça, sinó com una oportunitat d’enriquir la pròpia cultura i la pròpia identitat.
  • L’escola ha d’impulsar la reflexió i el diàleg entre cultures, incloent la perspectiva intercultural de manera transversal.

  • El racisme que trobem avui és un racisme cultural, sotil i inconscient, per tant, no és suficient que l’educació siga multicultural o intercultural, sinó que ha de ser explícitament antiracista.

  • Treballar els prejudicis i estereotips a l’escola, garantint que totes les identitats ètniques, culturals i religioses estiguen associades a aspectes positius i èxits beneficiosos per a la comunitat.

  • El vincle amb la família de l’alumnat és determinant per obtenir uns bons resultats en el seu desenvolupament tant personal, com acadèmic.

  • És necessari adquirir competències interculturals, per poder dur a terme una comunicació eficaç amb les diferents cultures i promoure la possibilitat de crear ponts amb la incorporació de la figura d’una mediadora/mediador intercultural.

Material Complementari:

 

Presentacions Jornada:

 

Intervenció Anna Mozó Assesora del CEFIRE específic d’educació inclusiva:

Presentació: diversitat cultural_pangea

Contextualització de la migració al territori:

Presentació dades/contextualització jornada diversitat cultural

Glossari Intercultural:

 

Descarrega el glossari:

GLOSSARI INTERCULTURAL

Maletí Intercultural:

 

Descarrega el maletí:

Maletí intercultural portada
Maletí intercultural